Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych - Lokalna Akademia Cisco

WYŻSZA SZKOŁA
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

40-085 Katowice (centrum)
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 30 70/80

Szkolenia Akademii CISCOCCNA V7


Od grudnia 2019 roku firma Cisco w ramach Akademii Cisco oraz programu CNAP wprowadziła NOWY KURS CCNAv7. Dotychczasowy kurs CCNA Routing&Switchong został zastąpiony kursem CCNAv7.Kurs CCNAv7 jest więc obecnie podstawowym autoryzowanym kursem firmy CISCO. Uczestnicy tego kursu powinni w jego ramach nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. 

Kurs ten obejmuje 3 osobne moduły. Przystąpienie do kolejnego "modułu" jest możliwe tylko i wyłącznie po zaliczeniu poprzedniego. 

Program nauczania jest zrealizowany w taki sposób, aby przygotować słuchacza do zaliczenia egzaminu certyfikującego (CCNA 200-301) na pierwszy stopień zawodowy Cisco (Cisco Certified Networking Associate - CCNA). Program kursu:


Moduł 1
Introduction to Networks v7.0 (ITN)

 1. Sieci dzisiaj
 2. Podstawowa konfiguracja przełącznika i urządzeń końcowych
 3. Protokoły sieciowe i modele sieci
 4. Warstwa fizyczna
 5. Systemy liczbowe
 6. Warstwa łącza danych
 7. Sieć Ethernet
 8. Warstwa sieci
 9. Rozwiązywanie adresów (ARP i Neighbor Discovery)
 10. Podstawowa konfiguracja routera
 11. Adresacja IPv4
 12. Adresacja IPv6
 13. ICMP
 14. Warstwa transportowa
 15. Warstwa aplikacji
 16. Podstawy bezpieczeństwa sieci – hardening urządzeń
 17. Budowanie małych sieci


Moduł 2

Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

 1. Podstawowa konfiguracja urządzeń
 2. Koncepcja przełączania ramek
 3. Wirtualne sieci LAN
 4. Inter-VLAN rouitng
 5. Protokoły drzewa opinającego
 6. Agregacja portów
 7. DHCP dla IPv4
 8. Bezstanowa autokonfigracja adresów i DHCP dla IPv6
 9. First Hop Redundancy Protocols
 10. Bezpieczeństwo sieci LAN
 11. Sieci bezprzewodowa – koncepcja działania i podstawowa konfiguracja
 12. Routing statyczny dla IPv4 i IPv6Moduł 3

Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

 1. Jednoobszarowy OSPFv2
 2. Bezpieczeństwo sieci
 3. Listy kontroli dostępu
 4. Translacja adresów sieciowych
 5. Sieci rozległe
 6. Wirtualne sieci prywatne i IPSec
 7. Podstawy Quality of Service (QoS)
 8. Monitorowanie i zarządzanie siecią
 9. Wirtualizacja sieci
 10. Automatyzacja sieci
CCNA SecurityCCNA Security to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczony dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej o routery i przełączniki.Wymaganiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wiedzy odpowiadającej zakresowi kursy CCNA Routing&Switching (conajmniej trzech pierwszych jej modułów).Program kursu:


 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje oprogramowanie malware, rodzaje ataków sieciowych),
 2. Zabezpieczanie urządzeń sieciowych (zabezpieczenie dostępu do urządzeń z wykorzystaniem CLI oraz CCP, poziomy uprzywilejowania i interfejs RBAC oparty na rolach użytkowników, bezpieczna konfiguracja Syslog/SNMP/NTP)
 3. Uwierzytelnianie, autoryzacja i zliczanie (protokoły TACACS+ i RADIUS, Cisco Secure Control Access Server (ACS)),
 4. Technologie filtrowania ruchu (standardowe, rozszerzone, dynamiczne, refleksyjne i czasowe ACL, implementacja Context-Based Access Control (CBAC), implementacja Zone-Based Firewall (ZBF)) - Zobacz DEMO
 5. Implementacja systemów ochrony przed włamaniami w oparciu o routery Cisco (Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)),
 6. Zabezpieczanie sieci lokalnych (IronPort and Cisco NAC, ataki na CAM (MAC spoofing, MAC flooding), ataki na STP i VLAN, port-security, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, storm control, zabezpieczenie trunków, (R)SPAN, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, VoIP i SAN),
 7. Systemy kryptograficzne (algorytmy haszujące, szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, infrastruktura klucza publicznego (PKI)),
 8. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na routerach Cisco (koncepcja Virtual Private Networks (VPN), IPSec VPN, wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN),
 9. Zarządzanie bezpieczną siecią (projektowanie bezpiecznych sieci, Koncepcja Self-Defending Network (SDN), weryfikacja bezpieczeństwa sieci),
 10. Wdrażanie Cisco Adaptive Security Appliances (ASA).
Zobacz jak prowadzimy zajęcia!
Zobacz film nagrany na jednych z naszych zajęć kursu CCNA Routing&Switching, tym samym zobacz jak prowadzimy zajęcia: https://youtu.be/Ukhxh-9PXoo

Film został nagrany na zajęciach wykładowych, na których omawiano tematykę: Wirtualne Sieci LAN (VLAN, trunking, Private VLAN, PVLAN EDGE, DTP, VTP).