Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych - Lokalna Akademia Cisco

WYŻSZA SZKOŁA
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

40-085 Katowice (centrum)
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 30 70/80

Witamy w Lokalnej Akademii Cisco
w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach


Zachęcamy do wzięcia udziału w nowym naborze na jesień 2019 roku !!!

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest członkiem programu Cisco Networking Academy (cisco.netacad.net).

W ramach utworzonej przy uczelni Lokalnej Akademii CISCO prowadzone są autoryzowane przez firmę CISCO zajęcia, kształcące przyszłych specjalistów ds. sieci komputerowych.

Studenci/kursanci kształcący się w ramach Akademii CISCO nabierają umiejętności w obszarze działania i konfiguracji sieci komputerowych, konfiguracji i zarządzania routerami oraz switchami firmy CISCO.

Podstawowym kursem realizowanym w ramach Akademii CISCO jest kurs "CCNA Routing&Switching", uczący podstaw działania sieci komputerowej opartej na protokole TCP/IP, oraz projektowania, budowy i zarządzania infrastrukturalną (sprzetową) częścią sieci komputerowej w oparciu o technologie Cisco.

Kurs "CCNA Routing&Switching" realizowany w WSTI (podobnie jak w każdej innej Akademii CISCO działającej w ramach CISCO Networking Academy Program) ma na celu również przygotować studentów/kursantów do zdania egzaminu pozwalającego na uzyskanie certyfikatu CCNA (CISCO Certified Network Associate), który to egzamin odbywa się w języku angielskim, w wyznaczonych ośrodkach egzaminacyjnych.

certyfikat.jpg

Uczestnictwo w zajęciach kursu "CCNA Routing&Switching" możliwe jest w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach na dwa sposoby:

Studenci naszej uczelni realizują zajęcia Akademiii CISCO w ramach zajęć toku studiów - pierwszy semestr Akademii CISCO jest realizowany przez wszystkich studentów (na III semestrze studiów), natomiast pozostałe trzy semestry, przez studentów, którzy wybrali specjalizację "Technologie internetowe i sieci komputerowe" (V, VI i VII semestr studiów).

Chętni mogą również wziąć udział w około 8 miesięcznym czteromodułowym dedykowanym kursie "CCNA Routing&Switching", organizowanym przez naszą Akademię.     

• Chętni mogą również wziąć udział w studiach podyplomowych "Administracja siecią komputerową Cisco", w ramach których jest realizowany m.in. 4 modułowy kurs "CCNA Routing&Switching", jak również kurs "CCNA Security". 
zdj1.jpg

Na podstronach tej witryny, znajdą Państwo wiele informacji na temat funkcjonowania naszej Akademii Cisco. Między innymi można zapoznać się z programem nauczynia, warunkami naborów na kursy i studia podyplomowe, szczegółowymi planami zajęć oraz wszystkim tym, co jest związane z działalnością naszej akademii.

Serdecznie zapraszamy !